Mogelijkheden op onze website

Afhankelijk van de autorisatie, wensen en behoeften kunnen gebruikers zowel op management-als op medewerkersniveau uitgebreide informatie raadplegen en overzichten cq. Rapportages samenstellen. Maatwerk is op verzoek uiteraard ook mogelijk.

Het hoofdscherm biedt diverse mogelijkheden, waarbinnen de gebruiker door simpelweg te selecteren steeds gedetailleerde informatie kan zoeken.

Binnen het persoonlijk profiel kan iedere gebruiker de website eenvoudig personaliseren. Zo worden de gewenste gegevens in diverse kolommen gepresenteerd op het scherm.

Gebruikers kunnen zelf bepalen welke informatie ze willen zien. O.a. overzichten met actieveabonnementen, opgezegde abonnementen, kosten, eenmalige leveringen etc.

Op onze website staan ook de maandfacturen vermeld. Zo is het mogelijk de totaal gefactureerde kosten per jaar te bekijken en te beheren. Dit wordt ook aangegeven in een cirkel- en staafdiagram. Hierdoor is er budgetbewaking.

De bestelprocedure is gebruiksvriendelijk ingericht. Er kan op verschillende niveaus gezocht worden naar het juiste product.

U ontvangt automatisch bericht wanneer een abonnement verlengd gaat worden. Op deze manier kunt u op tijd uw abonnement opzeggen binnen de gestelde opzegtermijn door uitgevers.

Onze website kan ook gebruikt worden om ontvangsten te noteren en distributielijstjes per abonnement te maken.