PS Media
PS Media Hoofdkantoor
25 april 2019 - Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (13e druk)

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek

Lees meer...
Over PS Media
Welkom bij PS Media

De dienstverlening van PS Media
De dienstverlening van PS Media is gericht op efficiencyverbetering en kostenreductie. Overdracht van het abonnementenbeheer aan een goede intermediair betekent op zich voor u al een verbetering op het gebied van efficiency en kosten. Uw medewerkers zullen ervaren dat werken met PS Media het abonnementenbeheer een stuk eenvoudiger maakt en veel tijd bespaart.

Lees meer...
Zo werkt het

Gemak dient de mens: PS Media neemt het volledige administratieve en financiële beheer over van al uw abonnementen op Nederlandse en buitenlandse tijdschriften, losbladige systemen, digitale uitgaven, jaarboeken, vervolgwerken etc. U geniet het voordeel van één adres, één vaste contactpersoon voor alle abonnementen en boekbestellingen. U hoeft bijna niets meer zelf te doen.

Lees meer...
Onze website

De website www.psmedia.nl biedt u een compleet systeem voor online abonnementenbeheer: bestellen, annuleren, muteren, communiceren, ontvangstregistratie, circulatielijsten, facturen, kostenoverzichten, etc., alles kan via de website en alle informatie wordt overzichtelijk weergegeven. Op het hoofdscherm met het abonnementenoverzicht kunt u uw eigen profiel aanmaken, zodat u altijd precies die informatie ziet die u wilt zien.

Lees meer...
Contact | © 2012 PSMedia b.v. Alle rechten voorbehouden