24 november 2020

Atlas voor Gemeenten 2020Atlas voor Gemeenten

Hoe sportief is uw stad?

De nieuwe Atlas voor Gemeenten is uit. Het thema ditjaar: sport. Amersfoort blijkt de meest sportieve stad van Nederland, op devoet gevolgd door Utrecht, Breda, Nijmegen en Leiden. In Heerlen wordtdoor de bevolking het minst gesport. Ook in veel steden in Zuid-Holland wordtrelatief weinig gesport.

Of mensen sporten hangt vooralsamen met inkomens- en opleidingsniveau, minder met het sportaanbod zelf. Erzijn steden met weinig aanbod en hoge sportdeelname. Bij steden met voldoendemogelijkheden is de deelname soms toch laag. 

De 'gemeentelijke sportindex'is samen met de HAN Sport en Bewegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)ontwikkeld. De index laat het sportaanbod en de sportdeelname per gemeentezien, zowel sporten die in verenigingsverband plaatsvinden als individuelesporten.

De Atlas kan zowel als printversie als digitaal besteld worden.

ISBN : 9789079812370

Bestellen : klantenservice@psmedia.nl