5 november 2020

SmartengeldboekHet Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade.

Het Smartengeldboek is in de eerste plaats bedoeld voor deskundigen in de letselschaderegeling. Een particulier/niet deskundige kan het boek gebruiken als indicatie en ter informatie, maar wordt geadviseerd deskundige hulp in te schakelen voor het beoordelen van de schade.

Fysiek én Online
Sinds oktober 2012 komt het fysieke boek jaarlijks uit en krijgen abonnees online toegang tot alle uitspraken van het Smartengeldboek.

Indeling
De uitspraken zijn in vijf hoofdgroepen ingedeeld:
– Smartengeld na ongeval
– Smartengeld na medische fout
– Smartengeld na mishandeling
– Smartengeld bij niet-letsel
– Smartengeld na voeging

Iedere hoofdgroep is onderverdeeld in rubrieken naar de aard van het letsel.
De uitspraken betreffen veelal meervoudige letsels. Op een paar uitzonderingen na is iedere uitspraak echter slechts eenmaal opgenomen, waarbij ernaar is gestreefd de uitspraak te plaatsen in de rubriek die voor het letsel in de betreffende uitspraak het meest van invloed is geweest op de hoogte van het smartengeldbedrag.

Sinds oktober 2012 brengen wij jaarlijks een nieuwe uitgave van het Smartengeldboek uit. Deze fysieke uitgave is inclusief toegang tot alle uitspraken online. De voor u relevante uitspraken zijn met de gebruiksvriendelijke online zoekmachine makkelijk te vinden, vergelijken en te bewaren. Begin januari 2021 verschijnt de 26e uitgave. Het is niet mogelijk om alleen het boek, dus zonder online toegang, te bestellen.

Abonnementsvormen

Er zijn twee abonnementsvormen: de combinatie van de fysieke uitgave én online toegang, of enkel online toegang. 

Het boek bevat een voucher met unieke code waarmee men de online toegang activeert.

ISBN 9789083029917 (boek + online)

Prijs boek + online: € 110,00 excl. btw / Prijs enkel online : € 80,00 excl. btw

Bestellen : klantenservice@psmedia.nl