18 juni 2019 - Tekst en Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 5e druk

Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De korte, heldere commentaren in deze uitgave helpen u snel antwoord te vinden op tal van vragen over de Wabo en de uitvoeringsregelgeving. De vijfde druk biedt u de allerlaatste stand van zaken op het gebied van het omgevingsrecht en blikt vooruit op de nieuwe Omgevingswet.

Verschijningsdatum: 7 augustus 2019

ISBN: 9789013152197

Prijs: €110,09 excl. b.t.w.

Bestellen: info@psmedia.nl


Contact | © 2012 PSMedia b.v. Alle rechten voorbehouden