19 september 2019 - Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (Druk 6)


Tekst & Commentaar Openbare Orde en VeiligheidHandhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing en terrorismebestrijding zijn aan de orde van de dag. Wanneer u met de juridische kant hiervan van doen hebt, dan vormt deze uitgave het ultieme naslagwerk. De nieuwe, 6e druk voorziet u van alle relevante wet- en regelgeving, verhelderd met praktische uitleg.

Verschijningsdatum: 6 November 2019

ISBN: 9789013152135

Prijs: €256,55 excl. b.t.w.

Bestellen: info@psmedia.nl


Contact | © 2012 PSMedia b.v. Alle rechten voorbehouden