25 april 2019 - Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (13e druk)

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek


Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is al vele jaren de meest gebruikte bron voor de juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de wettekst van de Boeken 1 tot en met 10 van het Burgerlijk Wetboek, door de beste auteurs voorzien van korte, heldere commentaren die u snel uitleg van de betekenis of reikwijdte van een bepaling geven.

In de herziene dertiende druk vindt u maar liefst 4300 (vernieuwde) commentaren en 300 gewijzigde artikelen ten opzichte van de vorige druk. T&C BW is zeer actueel en bevat het commentaar naar de stand van de wet per 1 juli 2019. De jurisprudentie en literatuur is bijgewerkt t/m 15 februari 2019.

Wat is er zoal gewijzigd?
Het gaat te ver om alle wijzigingen sinds de vorige druk te benoemen, daarom 'slechts' een aantal in het oog springende wijzigingen:

  • Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) is in werking getreden per 19 februari 2019 (Stb. 2018, 503)
  • Wijzigingen door de Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels (Stb. 2018, 332)
  • Wijzigingen door de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (Stb. 2018, 228)
  • Het commentaar op de algemene bepalingen van de artikelen 7:201-7:231 BW is grotendeels herzien, waaronder het commentaar op de gebrekenregeling.


Kortom, met deze dertiende druk bent u weer volledig voorzien van kort, helder en actueel commentaar van de beste auteurs uit dit vakgebied.


Verwachte verschijningsdatum : 15-07-2019

ISBN : 9789013151824

Prijs : € 396,33 excl. btw

Bestellen : info@psmedia.nl


Contact | © 2012 PSMedia b.v. Alle rechten voorbehouden