Onze website

Bestellen
De productcatalogus van PS Media is samengesteld op basis van de titelbestanden van de bibliotheken van meer dan 100 gemeenten, provincies en waterschappen; daardoor is de catalogus afgestemd op het vakgebied van de decentrale overheid, u vindt snel wat u zoekt. De website is overzichtelijk ingedeeld en zeer gebruikersvriendelijk, hij wijst u stap voor stap de weg.

Bestellingen zijn de dag na invoer bij PS Media zichtbaar op de website, abonnementen en eenmalige leveringen op aparte tabbladen. Sorteren kunt u door te klikken op de omschrijving van de kolom. Van de eenmalige leveringen is de leverdatum altijd zichtbaar, bij de abonnementen kunt u zelf bepalen of u deze datum in het hoofdscherm wilt zien of niet.


Selecteren van gegevens en weergeven van informatie
Gegevens over bestellingen en leveringen kunnen eenvoudig worden gezocht, geselecteerd, gefilterd en gesorteerd ten behoeve van informatie aan management en afdelingen. Op de website kan binnen de tabbladen ‘Abonnementen’ en ‘Eenmalige leveringen’ gezocht c.q. gefilterd worden op zes verschillende criteria. Het resultaat kan worden gesorteerd door te klikken op de titel van de gewenste kolom. In alle gevallen kan het resultaat worden geselecteerd en geprint. Vanuit diverse schermen kunnen de gegevens worden geëxporteerd naar Excel.


Managementrapportages
De website www.psmedia.nl biedt de gebruiker ruime mogelijkheden om zelf allerlei overzichten samen te stellen op abonnement- of op factuurniveau. Deze overzichten kunnen direct vanaf de site worden geprint, gedownload in Excel of gekopieerd naar Word. Mocht er behoefte zijn aan een specifieke rapportage waarin de website niet voorziet, dan kan die altijd worden aangevraagd. Levering geschiedt elektronisch.


Contact | © 2012 PSMedia b.v. Alle rechten voorbehouden