Zo werkt het

Bij PS Media kunt u rekenen op:
Contactpersoon en bereikbaarheid
Klanten worden beter bediend als er snel en to the point wordt gereageerd. Iedere klant krijgt daarom een vaste contactpersoon; vervanging bij afwezigheid is verzekerd, zodat continuïteit gegarandeerd wordt. 


Bestellingen en mutaties
Bestellingen en annuleringen worden binnen 24 uur verwerkt en bevestigd aan de klant. Bestellingen en mutaties via onze website doorgegeven, komen real time bij ons binnen en worden direct verwerkt. Bestellingen mogen ook per e-mail, post of fax worden geplaatst. Van iedere bestelling en annulering ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging. Op verzoek kunnen ook van alle andere mutaties bevestigingen worden verzonden.

Bij ontvangst worden de bestellingen inhoudelijk gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Tevens wordt gecontroleerd of de bestelling is ingediend door een daartoe bevoegd persoon. Bestellingen worden direct gereclameerd indien de normale levertijd wordt overschreden. 


Reclameringen
Klachten kunnen worden gemeld per telefoon, fax, post of e-mail, en worden door PS Media dagelijks verwerkt. Hierna wordt hetzij telefonisch of schriftelijk bij de uitgever gereclameerd. De klant wordt op hoogte wordt gehouden van de voortgang. Iedere klacht wordt op abonnementniveau vastgelegd in het abonnementen beheersysteem, t.b.v. analyse en rapportage aan klant en leverancier. 


Verlengen van abonnementen
PS Media kent twee manieren om tijdschriftabonnementen te verlengen: -automatisch verlengen totdat u aangeeft dat het moet worden gestopt. U ontvangt van ons dan geen verlengingsverzoeken. -verlenging op verzoek: u ontvangt ruim voor de uiterste opzegdatum een overzicht van tijdschriftabonnementen, waarop u kunt aangeven of u het abonnement wilt verlengen of niet.


Financiële gegevens
Uitgeversfacturen worden door PS Media gecontroleerd op juistheid en volledigheid, en vervolgens verwerkt in het geautomatiseerde systeem. De maandelijkse verzamelfactuur wordt volgens specifieke wens van de klant (formaat, lay-out, gegevensselectie) opgemaakt. Op de specificatie staan alle abonnementen die door ons in de betreffende maand aan de uitgever zijn betaald. Facturering vindt direct na afloop van de maand plaats, de facturen worden altijd in de eerste week van de nieuwe maand verzonden. Aan het einde van het kalenderjaar worden facturen door ons gesplitst per boekjaar: vooruitbetalingen voor het nieuwe kalenderjaar worden apart gefactureerd. 


Continue controle, correctie en preventie
Op een aantal essentiële punten in de processen vinden zowel inhoudelijke als procesmatige controles plaats: -Binnenkomende bestellingen worden gecontroleerd op juistheid van gegevens en bevoegdheid van de aanvrager -Wekelijkse controle op geplaatste bestellingen, zowel abonnementen als eenmalige bestellingen -Volledige controle van uitgeversfacturen vóór verwerking -Dagelijkse controle op openstaande claims


Contact | © 2012 PSMedia b.v. Alle rechten voorbehouden